تماس با ما


آدرس : کرمان میدان امام حسین(ع) بلوار باستانی پاریزی روبروی شرکت فرش پلاک 10
کد پستی : 7615736841
تلفن : 33120860-034 و 33129625-034
نمابر : 33128652-034
پست الکترونیکی : info@gsi-kerman.com


تماس با مدیرکل  و روسای ادارات
مدیرکل : علی رشیدی - داخلی 119- rashidi@gsi-kerman.com
معاون : ایرج دری جانی - داخلی 138- darijani@gsi-kerman.com
اداره اکتشاف مواد معدنی : مهدی قربانی دهنوی  - داخلی 120- asadi@gsi-kerman.com
اداره مطالعات زمین شناختی : علی شهرکی - داخلی 124- shahraki@gsi-kerman.com
اداره مخاطرات زمین شناختی : حامد درزاده - داخلی 126- dorzadeh@gsi-kerman.com          

اداره آزمایشگاه : خانم احمدی - داخلی 125- ahmadi@gsi-kerman.com

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی: مژگان طاهری - داخلی 106-taheri@gsi-kerman.com