اداره آزمایشگاه


تازه های اداره


قابلیت های آزمایشگاهی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کرمان

- آنالیز کامل نمونه های معدنی وآلیاژهای فلزی به روش XRF

- اندازه گیری  مس ، منگنز، آهن  ،نیکل ، کبالت ،کروم ، روی ، سرب وکادمیم به روش جذب اتمی

- اندازه گیری آهن ، منگنز ، تیتان ، فسفر ،سیلیس و آلومینیم به روش اسپکتروفتومتری

- اندازه گیری اهن ( ]] )، کروم  ، کلسیم ، منیزیم وکلر به روش تیتراسبیون

- اندازه گیری سدیم و پتاسیم به روش فتومتری شعله ای

...

رئیس گروه