بازدید معاون عمرانی استاندار کرمان از گسل های مجاور شهر کرمان


به نقل از : مخاطرات
تاریخ انتشار : 1399/05/15
تعداد بازدید : 615

بازدید معاون عمرانی استاندار کرمان از گسل های  مجاور شهر کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی­ و اکتشافات معدنی کرمان با برنامه ریزی انجام شده، آقای دکتر آیت­اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان به همراه آقای سعیدی مدیر کل مدیریت بحران در تاریخ 17 مهرماه جاری از گسل های فعال پیرامون شهر کرمان بازدید نمودند. در این بازدید  آقای مهندس رشیدی مدیر کل زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کرمان و آقای درزاده رئیس اداره مخاطرات این اداره کل ضمن ارائه  توضیحات در مورد مطالعات لرزه­ زمین­ساخت انجام شده در این گستره، چندین سایت شاخص دارای ویژگی­ گسل­های فعال را معرفی نمودند.

در این برنامه صحرایی شواهد تشخیص گسل های فعال بیان شد و در این راستا از گسل زرندنو بازدید و این شواهد با گسل مذکور تطبیق داده شد .

در ادامه بازدید شواهد گسلش در امتداد گسل کوهبنان  بازدید و خصوصیات مورفورلوژیکی شواهد صحرایی و خصوصیات لرزه خیزی این گسل و تاثیر مستقیم فعالیت این گسل بر روی شهر کرمان مورد ارزیابی قرار گرفت و ضرورت مطالعات تکمیلی جهت شناسایی موقعیت مکانی دقیق گسل های فعال وپیگیری مطالعات جامع  و دقیق لرزه­زمین­ساخت منطقه، جهت کسب آگاهی بیش از پیش از رفتار لرزه­خیزی منطقه به منظور بهره­گیری در مدیریت بحران­های احتمالی و به حداقل رساندن آسیب­ به منابع انسانی و اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت .